Zmiany w podatkach dochodowych w 2021 r.
ZAPRASZAMY NA WEBINAR

6 października 2020 r. | Start: 10:00 
                 
/
Tradycyjnie na jesieni ustawodawca zaprezentował szereg propozycji zmian do ustaw podatkowych. Zmiany dotyczą różnych obszarów i mogą mieć wpływ na bieżącą działalność podatników, jak również przyszłe decyzje w zakresie inwestycji czy restrukturyzacji.  

Aby ułatwić Państwu orientację w nieustannie nowelizowanych przepisach podatkowych oraz wskazać najważniejsze daty w tym zakresie, które już warto zaznaczyć w swoich kalendarzach, zespół NGL Tax przygotował webinar w trakcie którego w praktyczny sposób przedstawimy Państwu proponowane zmiany.

Podczas spotkania omówimy w szczególności:   

Zmiany w CIT i PIT
  • Opodatkowanie CIT spółek komandytowych i niektórych jawnych
  • Zmiany w amortyzacji podatkowej
  • Wprowadzenie polityki podatkowej oraz obowiązku publikacji zmian w zakresie cen transferowych
  • Podatek u źródła z tytułu zbycia udziałów w tzw. spółkach nieruchomościowych
  • Rozliczanie strat podatkowych przez podatników, którzy przejęli majątek innych podmiotów w efekcie m.in. połączenia lub aportu
  • Datio in solutum przy likwidacji
  • Zmiany na gruncie TP

Propozycje kierunkowych zmiany w WHT
  • Ograniczenie mechanizmu Pay and refund do płatności „pasywnych” pomiędzy podmiotami powiązanymi
  • Definicja „należytej staranności”
  • Opinia o zwolnieniu także dla korzyści traktatowych   
Spotkanie odbędzie się w języku polskim. Udział jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń firm konkurencyjnych dla NGL Tax.
ZMIANY W PODATKACH 2021 R.
Prelegenci:
Aleksandra Woś
PARTNER, NGL TAX
PARTNER, NGL TAX
Bartosz Sankiewicz